1 Temmuz 2013 Pazartesi

su arıtma yöntemleri

Su arıtma, sudaki yabancı maddelerin çeşitli yöntemlerle sudan uzaklaştırılmasına su arıtma denir. Dünyada su arıtmak için kullanılan belli başlı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

Reverse osmosis Tersine ozmoz Nanofiltrasyon Ultrafiltrasyon Ultraviole su arıtma yöntemi Aktif karbon su arıtma yöntemi Su yumuşatma Kumfiltreli arıtma yöntemi Deminerilezasyon yöntemi